Partneri

Na programe sa od jeho začiatku podieľa spoločnosť Bayer, vďaka ktorej sme mohli s týmto programom začať na Slovensku. Pod ich patronátom sa snažíme tento program rozvíjať a zaujať nové školy a firmy. Koordináciou projektu Veda má budúcnosť je poverené občianske združenie AISIS, ktoré má dlhoročnú skúsenosť s projektami na českých školách.

 

Bayer

Bayer

Firma Bayer je jedným z hlavných partnerov, ktorý sa na programe Veda má budúcnosť podieľa už od jeho vzniku, teda od roku 2011. V spolupráci s firmou Bayer prebiehajú aktivity modulu pre žiakov, ako sú exkurzie do firiem, besedy so zamestnancami, modelové pracovné pohovory s personalistom, návštevy laboratórií atď.